GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: sl

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (14) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (577) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Atributi, možnosti in dejanja Details

attributes, options and actions

Atributi, možnosti in dejanja
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Spodaj je seznam ustvarjenih z umetno inteligenco Details

Here below the list of AI-generated

Spodaj je seznam ustvarjenih z umetno inteligenco
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Oglejte si ta vodnik, preden se potopite, da povečate Zakekejev AI. Tukaj je nekaj nasvetov: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Oglejte si ta vodnik, preden se potopite, da povečate Zakekejev AI. Tukaj je nekaj nasvetov:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Povezave Details

links

Povezave
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Umetne inteligence ne morete uporabljati za ustvarjanje Details

• You cannot use the AI to create

• Umetne inteligence ne morete uporabljati za ustvarjanje
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Poenostavite atribut z opisnimi imeni skupin. Na primer: namesto navedbe vseh materialov (npr. plastike, lesa ...) uporabite prepoznavna imena; Zakekejev AI jih bo razumel in odpravil potrebo po izčrpnih seznamih. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Poenostavite atribut z opisnimi imeni skupin. Na primer: namesto navedbe vseh materialov (npr. plastike, lesa ...) uporabite prepoznavna imena; Zakekejev AI jih bo razumel in odpravil potrebo po izčrpnih seznamih.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Pri zagotavljanju pozivov jasno izrazite želeni rezultat. Na primer, določite podrobnosti, kot je "stol z ali brez naslonov za roke, s prilagodljivo barvo telesa". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Pri zagotavljanju pozivov jasno izrazite želeni rezultat. Na primer, določite podrobnosti, kot je "stol z ali brez naslonov za roke, s prilagodljivo barvo telesa".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Bodite opisni pri poimenovanju elementov 3D-prizora – izogibajte se kodam ali označbam mest. Namesto »Mesh_01« uporabite jasna imena, kot je »telo«. Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Bodite opisni pri poimenovanju elementov 3D-prizora – izogibajte se kodam ali označbam mest. Namesto »Mesh_01« uporabite jasna imena, kot je »telo«.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Preberite tukaj Details

read here

Preberite tukaj
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Žal nam je, vendar se zdi, da ste presegli dovoljeno omejitev. Pomembno je, da upoštevate smernice in omejitve, ki so določene, da zagotovite pošteno in varno uporabo naših storitev. Če potrebujete več informacij, prosim Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Žal nam je, vendar se zdi, da ste presegli dovoljeno omejitev. Pomembno je, da upoštevate smernice in omejitve, ki so določene, da zagotovite pošteno in varno uporabo naših storitev. Če potrebujete več informacij, prosim
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Dosežena omejitev Details

Limit reached

Dosežena omejitev
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Če potrebujete dodatno pomoč, napišite e-poštno sporočilo naši ekipi za podporo. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Če potrebujete dodatno pomoč, napišite e-poštno sporočilo naši ekipi za podporo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Mikrofon ni zaznan: preverite, ali je mikrofon priključen na napravo. Če uporabljate zunanji mikrofon, se prepričajte, da je pravilno priključen in da ga sistem prepozna. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Mikrofon ni zaznan: preverite, ali je mikrofon priključen na napravo. Če uporabljate zunanji mikrofon, se prepričajte, da je pravilno priključen in da ga sistem prepozna.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Dovoljenja brskalnika: Prepričajte se, da ste za to spletno mesto odobrili dostop do mikrofona. To lahko običajno storite tako, da kliknete ikono kamere/mikrofona v naslovni vrstici brskalnika in izberete »Dovoli«. Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Dovoljenja brskalnika: Prepričajte se, da ste za to spletno mesto odobrili dostop do mikrofona. To lahko običajno storite tako, da kliknete ikono kamere/mikrofona v naslovni vrstici brskalnika in izberete »Dovoli«.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Do vašega mikrofona ne moremo dostopati. Preverite naslednje: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Do vašega mikrofona ne moremo dostopati. Preverite naslednje:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as