GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: sv

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Attribut, alternativ och åtgärder Details

attributes, options and actions

Attribut, alternativ och åtgärder
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Här nedan finns en lista över AI-genererade Details

Here below the list of AI-generated

Här nedan finns en lista över AI-genererade
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Kolla in den här guiden innan du dyker in för att maximera Zakekes AI. Här är några tips: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Kolla in den här guiden innan du dyker in för att maximera Zakekes AI. Här är några tips:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Länkar Details

links

Länkar
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Du kan inte använda AI för att skapa Details

• You cannot use the AI to create

• Du kan inte använda AI för att skapa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Förenkla attribut med beskrivande gruppnamn. Till exempel: Istället för att lista alla material (t.ex. plast, trä...), använd igenkännbara namn; Zakekes AI kommer att förstå dem, vilket eliminerar behovet av uttömmande listor. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Förenkla attribut med beskrivande gruppnamn. Till exempel: Istället för att lista alla material (t.ex. plast, trä...), använd igenkännbara namn; Zakekes AI kommer att förstå dem, vilket eliminerar behovet av uttömmande listor.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Formulera tydligt ditt önskade resultat när du ger uppmaningar. Ange till exempel detaljer som "en stol med eller utan armstöd, med anpassningsbar kroppsfärg". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Formulera tydligt ditt önskade resultat när du ger uppmaningar. Ange till exempel detaljer som "en stol med eller utan armstöd, med anpassningsbar kroppsfärg".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Var beskrivande när du namnger 3D-scenelement – undvik koder eller platshållare. Istället för "Mesh_01", använd tydliga namn som "kropp". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Var beskrivande när du namnger 3D-scenelement – undvik koder eller platshållare. Istället för "Mesh_01", använd tydliga namn som "kropp".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Läs här Details

read here

Läs här
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Vi beklagar, men det verkar som om du har överskridit den tillåtna gränsen. Det är viktigt att följa de riktlinjer och gränser som fastställts för att säkerställa rättvis och säker användning av våra tjänster. Om du behöver mer information vänligen Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Vi beklagar, men det verkar som om du har överskridit den tillåtna gränsen. Det är viktigt att följa de riktlinjer och gränser som fastställts för att säkerställa rättvis och säker användning av våra tjänster. Om du behöver mer information vänligen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Gränsen har nåtts Details

Limit reached

Gränsen har nåtts
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Om du behöver ytterligare hjälp, skriv ett e-postmeddelande till vårt supportteam. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Om du behöver ytterligare hjälp, skriv ett e-postmeddelande till vårt supportteam.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Ingen mikrofon upptäcktes: Se till att en mikrofon är ansluten till din enhet. Om du använder en extern mikrofon, se till att den är korrekt ansluten och känns igen av ditt system. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Ingen mikrofon upptäcktes: Se till att en mikrofon är ansluten till din enhet. Om du använder en extern mikrofon, se till att den är korrekt ansluten och känns igen av ditt system.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Webbläsarbehörigheter: Se till att du har beviljat mikrofonåtkomst för den här webbplatsen. Du kan vanligtvis göra detta genom att klicka på kamera-/mikrofonikonen i webbläsarens adressfält och välja "Tillåt". Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Webbläsarbehörigheter: Se till att du har beviljat mikrofonåtkomst för den här webbplatsen. Du kan vanligtvis göra detta genom att klicka på kamera-/mikrofonikonen i webbläsarens adressfält och välja "Tillåt".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Vi kan inte komma åt din mikrofon. Kontrollera följande: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Vi kan inte komma åt din mikrofon. Kontrollera följande:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:28:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as