GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: sk

Filter ↓ Sort ↓ All (608) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (608) Warnings (0)
1 5 6 7 8 9 41
Prio Original string Translation
Failed loading font "' + font.name + '". Font corrupted or malformed. Neúspešné načítanie písma "' + font.name + '". Písmo je poškodené alebo chybne vytvorené. Details

Failed loading font "' + font.name + '". Font corrupted or malformed.

Neúspešné načítanie písma "' + font.name + '". Písmo je poškodené alebo chybne vytvorené.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error while loading font Chyba pri načítavaní písma Details

Error while loading font

Chyba pri načítavaní písma
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Import Import Details

Import

Import
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sort by Zoradiť podľa Details

Sort by

Zoradiť podľa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search by... Vyhľadávanie podľa... Details

Search by...

Vyhľadávanie podľa...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search product Hľadať produkt Details

Search product

Hľadať produkt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mobile Texture Size (pixels) Veľkosť mobilnej textúry (pixely) Details

Mobile Texture Size (pixels)

Veľkosť mobilnej textúry (pixely)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Desktop Texture Size (pixels) Veľkosť textúry pracovnej plochy (pixely) Details

Desktop Texture Size (pixels)

Veľkosť textúry pracovnej plochy (pixely)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Design texture resolution Rozlíšenie dizajnovej textúry Details

Design texture resolution

Rozlíšenie dizajnovej textúry
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile. Pri zobrazovaní 2D návrhu na 3D modeli sa vygeneruje textúra návrhu s predvolenými hodnotami 1024 pre stolné počítače, 1024 pre mobilné zariadenia s Androidom a 512 pre zariadenia iPhone, aby sa zabezpečil dobrý výkon. Toto predvolené rozlíšenie však môže spôsobiť, že niektoré návrhy sa zobrazia rozmazané. Ak je predvolené zobrazenie nedostatočné, môžete zadať vlastné hodnoty textúry. Poznámka: V prípade iPhonov bude rozlíšenie vždy nastavené na 512 bez ohľadu na hodnotu, ktorú zadáte do poľa Veľkosť mobilnej textúry, pretože prekročenie 512 môže spôsobiť zlyhanie na rôznych modeloch iPhonu. Vo všeobecnosti odporúčame nenastavovať hodnoty vyššie ako 2048 pixelov pre počítače a 1024 pixelov pre mobilné zariadenia. Details

When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile.

Pri zobrazovaní 2D návrhu na 3D modeli sa vygeneruje textúra návrhu s predvolenými hodnotami 1024 pre stolné počítače, 1024 pre mobilné zariadenia s Androidom a 512 pre zariadenia iPhone, aby sa zabezpečil dobrý výkon. Toto predvolené rozlíšenie však môže spôsobiť, že niektoré návrhy sa zobrazia rozmazané. Ak je predvolené zobrazenie nedostatočné, môžete zadať vlastné hodnoty textúry. Poznámka: V prípade iPhonov bude rozlíšenie vždy nastavené na 512 bez ohľadu na hodnotu, ktorú zadáte do poľa Veľkosť mobilnej textúry, pretože prekročenie 512 môže spôsobiť zlyhanie na rôznych modeloch iPhonu. Vo všeobecnosti odporúčame nenastavovať hodnoty vyššie ako 2048 pixelov pre počítače a 1024 pixelov pre mobilné zariadenia.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Advanced AI Pokročilá umelá inteligencia Details

Advanced AI

Pokročilá umelá inteligencia
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO Nedefinované správanie, hlavná sieť nie je podporovaná vo VTO Details

Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO

Nedefinované správanie, hlavná sieť nie je podporovaná vo VTO
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No main mesh found Nenašla sa žiadna hlavná sieťovina Details

No main mesh found

Nenašla sa žiadna hlavná sieťovina
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture. Táto možnosť platí iba počas procesu nahrávania, keď textúru nahráte, bude sivá. Ak chcete povoliť alebo zakázať mipmaps, odstráňte textúru, prepnite možnosť a potom textúru znova nahrajte. Details

This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture.

Táto možnosť platí iba počas procesu nahrávania, keď textúru nahráte, bude sivá. Ak chcete povoliť alebo zakázať mipmaps, odstráňte textúru, prepnite možnosť a potom textúru znova nahrajte.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here. Upozornenie: Zdá sa, že jeden alebo viac 3D modelov vo vašej scéne je výrazne menších ako referenčný model. Na zabezpečenie správnej vizualizácie vo virtuálnom skúšobnom systéme je nevyhnutné zmeniť veľkosť konkrétnych ôk pomocou 3D softvéru tak, aby zodpovedali skutočným rozmerom vášho produktu, a znova ho nahrať. Pozrite si naše pokyny tu. Details

Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here.

Upozornenie: Zdá sa, že jeden alebo viac 3D modelov vo vašej scéne je výrazne menších ako referenčný model. Na zabezpečenie správnej vizualizácie vo virtuálnom skúšobnom systéme je nevyhnutné zmeniť veľkosť konkrétnych ôk pomocou 3D softvéru tak, aby zodpovedali skutočným rozmerom vášho produktu, a znova ho nahrať. Pozrite si naše pokyny tu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:03:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 5 6 7 8 9 41

Export as