GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: sk

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Atribúty, možnosti a akcie Details

attributes, options and actions

Atribúty, možnosti a akcie
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Tu pod zoznamom generovaných umelou inteligenciou Details

Here below the list of AI-generated

Tu pod zoznamom generovaných umelou inteligenciou
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Pozrite si túto príručku predtým, ako sa ponoríte, aby ste maximalizovali Zakekeovu AI. Tu je niekoľko tipov: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Pozrite si túto príručku predtým, ako sa ponoríte, aby ste maximalizovali Zakekeovu AI. Tu je niekoľko tipov:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Odkazy Details

links

Odkazy
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Nemôžete použiť AI na vytvorenie Details

• You cannot use the AI to create

• Nemôžete použiť AI na vytvorenie
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Zjednodušte atribút pomocou popisných názvov skupín. Napríklad: Namiesto zoznamu všetkých materiálov (napr. plast, drevo...) použite rozpoznateľné názvy; Zakekeova AI im porozumie, čím eliminuje potrebu vyčerpávajúcich zoznamov. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Zjednodušte atribút pomocou popisných názvov skupín. Napríklad: Namiesto zoznamu všetkých materiálov (napr. plast, drevo...) použite rozpoznateľné názvy; Zakekeova AI im porozumie, čím eliminuje potrebu vyčerpávajúcich zoznamov.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Pri poskytovaní výziev jasne formulujte požadovaný výsledok. Zadajte napríklad podrobnosti ako "stolička s podrúčkami alebo bez nich, s prispôsobiteľnou farbou tela". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Pri poskytovaní výziev jasne formulujte požadovaný výsledok. Zadajte napríklad podrobnosti ako "stolička s podrúčkami alebo bez nich, s prispôsobiteľnou farbou tela".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Pri pomenovávaní prvkov 3D scény buďte popisní – vyhnite sa kódom ani zástupným symbolom. Namiesto "Mesh_01" používajte jasné názvy ako "telo". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Pri pomenovávaní prvkov 3D scény buďte popisní – vyhnite sa kódom ani zástupným symbolom. Namiesto "Mesh_01" používajte jasné názvy ako "telo".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Prečítajte si tu Details

read here

Prečítajte si tu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Ľutujeme, ale zdá sa, že ste prekročili povolený limit. Je dôležité dodržiavať pokyny a limity stanovené na zabezpečenie spravodlivého a bezpečného používania našich služieb. Ak potrebujete viac informácií, prosím Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Ľutujeme, ale zdá sa, že ste prekročili povolený limit. Je dôležité dodržiavať pokyny a limity stanovené na zabezpečenie spravodlivého a bezpečného používania našich služieb. Ak potrebujete viac informácií, prosím
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Dosiahnutý limit Details

Limit reached

Dosiahnutý limit
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, napíšte e-mail nášmu tímu podpory. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, napíšte e-mail nášmu tímu podpory.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Nezistil sa mikrofón: Skontrolujte, či je mikrofón pripojený k zariadeniu. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je správne zapojený a rozpoznaný systémom. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Nezistil sa mikrofón: Skontrolujte, či je mikrofón pripojený k zariadeniu. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je správne zapojený a rozpoznaný systémom.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Povolenia prehliadača: Uistite sa, že ste tejto webovej stránke udelili prístup k mikrofónu. Zvyčajne to môžete urobiť kliknutím na ikonu fotoaparátu / mikrofónu v paneli s adresou prehliadača a výberom možnosti "Povoliť". Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Povolenia prehliadača: Uistite sa, že ste tejto webovej stránke udelili prístup k mikrofónu. Zvyčajne to môžete urobiť kliknutím na ikonu fotoaparátu / mikrofónu v paneli s adresou prehliadača a výberom možnosti "Povoliť".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Nemáme prístup k vášmu mikrofónu. Skontrolujte nasledovné: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Nemáme prístup k vášmu mikrofónu. Skontrolujte nasledovné:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as