GlotPress

Translation of Composer: hy

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
2D product customizer 2D ապրանքի customizer Details

2D product customizer

2D ապրանքի customizer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:21:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D product configurator 3D ապրանքի կոնֆիգուրատոր Details

3D product configurator

3D ապրանքի կոնֆիգուրատոր

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:21:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts Տեքստերի համար նախապես սահմանված գույների հավաքածու Details

Pre-defined set of colors for the texts

Տեքստերի համար նախապես սահմանված գույների հավաքածու

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:52:58 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color Դեֆոլտի գույն Details

Default Color

Դեֆոլտի գույն

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:52:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you SELECTION MISSING: Նախքան սայլակին ավելացնելը դուք պետք է ընտրեք FILLING ձեր մահճակալի համար: Խնդրում ենք անցնել այս էկրանի լրացման վահանակը եւ ընտրել այն լցակույտը, որը ձեզ համար լավագույնն է Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

SELECTION MISSING: Նախքան սայլակին ավելացնելը դուք պետք է ընտրեք FILLING ձեր մահճակալի համար: Խնդրում ենք անցնել այս էկրանի լրացման վահանակը եւ ընտրել այն լցակույտը, որը ձեզ համար լավագույնն է

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:40:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you SELECTION MISSING: Սայլակին ավելացնելուց առաջ պետք է ընտրել SIZE: Խնդրում ենք գնալ այս էկրանի չափսերի թաբ եւ ընտրել այն չափը, որը ձեզ համար լավագույնն է Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

SELECTION MISSING: Սայլակին ավելացնելուց առաջ պետք է ընտրել SIZE: Խնդրում ենք գնալ այս էկրանի չափսերի թաբ եւ ընտրել այն չափը, որը ձեզ համար լավագույնն է

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:40:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you SELECTION MISSING: Նախքան սայլակին ավելացնելը պետք է ընտրել SHAPE: Խնդրում ենք անցնել այս էկրանի ձեւանմաբ եւ ընտրել այն ձեւը, որը ձեզ համար լավագույնն է Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

SELECTION MISSING: Նախքան սայլակին ավելացնելը պետք է ընտրել SHAPE: Խնդրում ենք անցնել այս էկրանի ձեւանմաբ եւ ընտրել այն ձեւը, որը ձեզ համար լավագույնն է

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:40:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found Ոչ մի տարբերակ չգտնվեց Details

No option found

Ոչ մի տարբերակ չգտնվեց

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:59:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images Օգտագործողը կարող է ավելացնել պատկերներ Details

User can add images

Օգտագործողը կարող է ավելացնել պատկերներ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:43:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. Ընտրեք նոր տեսարանի օբյեկտները, որոնք կփոխարինեն գործողությունների կողմից օգտագործվողներին: Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

Ընտրեք նոր տեսարանի օբյեկտները, որոնք կփոխարինեն գործողությունների կողմից օգտագործվողներին:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:28:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? Remove option'), տեքստ՝ StringHelper.format(T._("Ուզո՞ւմ ես հեռացնել "{0}" տարբերակը: Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

Remove option'), տեքստ՝ StringHelper.format(T._("Ուզո՞ւմ ես հեռացնել "{0}" տարբերակը:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:28:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? Ցանկանու՞մ եք ջնջել գույքը " + propertyName + " Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

Ցանկանու՞մ եք ջնջել գույքը " + propertyName + "

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:28:56 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading objects and materials... Իրերի եւ նյութերի բեռնաթափում... Details

Loading objects and materials...

Իրերի եւ նյութերի բեռնաթափում...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Match objects and materials Համապատասխանեցնել առարկաները եւ նյութերը Details

Match objects and materials

Համապատասխանեցնել առարկաները եւ նյութերը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide the price Թաքցրեք գինը Details

Hide the price

Թաքցրեք գինը

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:07:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as