GlotPress

Translation of Pricing: vi

1 2
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Start free trial Bắt đầu dùng thử miễn phí Details

Start free trial

Bắt đầu dùng thử miễn phí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-07 15:04:21 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
FREE Miễn phí Details

FREE

Miễn phí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-07 15:04:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Free trial Dùng thử miễn phí Details

Free trial

Dùng thử miễn phí

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-07 15:04:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Days Ngày Details

Days

Ngày

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-07 15:04:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are downgrading from an annual plan to a monthly plan. The change will take place immediately and no credit for unused months will be issued. Do you wish to continue? Bạn Re hạ cấp từ một kế hoạch hàng năm cho một kế hoạch hàng tháng. Sự thay đổi này sẽ diễn ra ngay lập tức và không có tín dụng cho các tháng chưa dùng đến sẽ được phát hành. Bạn có muốn tiếp tục không? Details

You are downgrading from an annual plan to a monthly plan. The change will take place immediately and no credit for unused months will be issued. Do you wish to continue?

Bạn Re hạ cấp từ một kế hoạch hàng năm cho một kế hoạch hàng tháng. Sự thay đổi này sẽ diễn ra ngay lập tức và không có tín dụng cho các tháng chưa dùng đến sẽ được phát hành. Bạn có muốn tiếp tục không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-19 11:22:40 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start your free trial Bắt đầu thử nghiệm miễn phí của bạn Details

Start your free trial

Bắt đầu thử nghiệm miễn phí của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-07 14:33:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your custom plan Kế hoạch tùy chỉnh của bạn Details

Your custom plan

Kế hoạch tùy chỉnh của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-05 11:28:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Billed monthly Hóa đơn hàng tháng Details

Billed monthly

Hóa đơn hàng tháng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-05 11:28:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose one of our tailored solutions Chọn một trong những giải pháp phù hợp của chúng tôi Details

Choose one of our tailored solutions

Chọn một trong những giải pháp phù hợp của chúng tôi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-05 11:28:05 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Billed every 2 years Hóa đơn mỗi 2 năm Details

Billed every 2 years

Hóa đơn mỗi 2 năm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-05 11:28:05 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Billed every year Hóa đơn hàng năm Details

Billed every year

Hóa đơn hàng năm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-03-05 11:28:04 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Add-ons Tiện ích bổ sung Details

Add-ons

Tiện ích bổ sung

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-07-05 07:37:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove Tẩy Details

Remove

Tẩy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-13 15:54:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Coming soon Sắp ra mắt Details

Coming soon

Sắp ra mắt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-13 15:54:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Startup cost Bắt đầu lên giá Details

Startup cost

Bắt đầu lên giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-13 15:54:35 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as