GlotPress

Translation of Composer: sq

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
2D product customizer Personalisuesi i produktit 2D Details

2D product customizer

Personalisuesi i produktit 2D

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D product configurator Konfigurues i produktit 3D Details

3D product configurator

Konfigurues i produktit 3D

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts Grup i parapërcaktuar ngjyrash për tekstet Details

Pre-defined set of colors for the texts

Grup i parapërcaktuar ngjyrash për tekstet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color Ngjyra e prezgjedhur Details

Default Color

Ngjyra e prezgjedhur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you ZGJEDHJA mungon: duhet të zgjedhësh një mbushje për krevatin para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e mbushjes në këtë ekran dhe zgjidhni mbushjen që përshtatet më mirë për ju Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

ZGJEDHJA mungon: duhet të zgjedhësh një mbushje për krevatin para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e mbushjes në këtë ekran dhe zgjidhni mbushjen që përshtatet më mirë për ju

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:04 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you ZGJEDHJA MUNGON: duhet të zgjedhësh një MADHËSI para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e madhësisë në këtë ekran dhe zgjidhni madhësinë që përshtatet më mirë për ju Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

ZGJEDHJA MUNGON: duhet të zgjedhësh një MADHËSI para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e madhësisë në këtë ekran dhe zgjidhni madhësinë që përshtatet më mirë për ju

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you ZGJEDHJA MUNGON: duhet të zgjedhësh një FORMË para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e formës në këtë ekran dhe zgjidhni formën që përshtatet më mirë për ju Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

ZGJEDHJA MUNGON: duhet të zgjedhësh një FORMË para se të shtosh karrocën. Ju lutem shkoni tek skeda e formës në këtë ekran dhe zgjidhni formën që përshtatet më mirë për ju

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found Asnjë opsion i gjetur Details

No option found

Asnjë opsion i gjetur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:59:37 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images Përdoruesi mund të shtojë imazhe Details

User can add images

Përdoruesi mund të shtojë imazhe

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:43:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. Zgjidh objektet e reja të skenës që do të zëvendësojnë ato që përdoren nga veprimet. Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

Zgjidh objektet e reja të skenës që do të zëvendësojnë ato që përdoren nga veprimet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:18 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? Hiq opsionin'), tekst: StringHelper.format(T._("A doni të hiqni opsionin '{0}'? Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

Hiq opsionin'), tekst: StringHelper.format(T._("A doni të hiqni opsionin '{0}'?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? Dëshironi të fshini pronën " + propertyName + "? Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

Dëshironi të fshini pronën " + propertyName + "?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading objects and materials... Ngarkimi i objekteve dhe materialeve... Details

Loading objects and materials...

Ngarkimi i objekteve dhe materialeve...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:44:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Match objects and materials Përputhen objektet dhe materialet Details

Match objects and materials

Përputhen objektet dhe materialet

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:44:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide the price Fshih çmimin Details

Hide the price

Fshih çmimin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:07:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as