GlotPress

Translation of Composer: ne

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
2D product customizer 2D वस्तु अनुकूलनकर्ता Details

2D product customizer

2D वस्तु अनुकूलनकर्ता

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D product configurator ३डी वस्तु कन्फिगरेटर Details

3D product configurator

३डी वस्तु कन्फिगरेटर

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts पाठहरूका लागि रङहरूको पूर्व परिभाषित सेट Details

Pre-defined set of colors for the texts

पाठहरूका लागि रङहरूको पूर्व परिभाषित सेट

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color पूर्वनिर्धारित रङ Details

Default Color

पूर्वनिर्धारित रङ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you चयन हराइरहेको: गाडामा थप्नु अघि तपाईँले आफ्नो ओछ्यानको लागि फिलिङ चयन गर्नुपर्छ । कृपया यो पर्दाको भर्ने ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबैभन्दा मिल्ने भर्ने चयन गर्नुहोस् । Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

चयन हराइरहेको: गाडामा थप्नु अघि तपाईँले आफ्नो ओछ्यानको लागि फिलिङ चयन गर्नुपर्छ । कृपया यो पर्दाको भर्ने ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबैभन्दा मिल्ने भर्ने चयन गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:34 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you चयन हराइरहेको: तपाईँले कार्टमा थप्नु भन्दा पहिले साइज चयन गर्नु पर्दछ । कृपया यो पर्दाको साइज ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबै भन्दा मिल्ने साइज चयन गर्नुहोस् । Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

चयन हराइरहेको: तपाईँले कार्टमा थप्नु भन्दा पहिले साइज चयन गर्नु पर्दछ । कृपया यो पर्दाको साइज ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबै भन्दा मिल्ने साइज चयन गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:33 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you चयन हराइरहेको: कार्टमा थप्नु भन्दा पहिले तपाईँले आकार चयन गर्नु पर्दछ । कृपया यो पर्दाको आकार ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबै भन्दा मिल्ने आकार चयन गर्नुहोस् । Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

चयन हराइरहेको: कार्टमा थप्नु भन्दा पहिले तपाईँले आकार चयन गर्नु पर्दछ । कृपया यो पर्दाको आकार ट्याबमा जानुहोस् र तपाईँका लागि सबै भन्दा मिल्ने आकार चयन गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:32 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found विकल्प फेला परेन । Details

No option found

विकल्प फेला परेन ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:59:27 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images प्रयोगकर्ताले छविहरू थप्न सक्छ Details

User can add images

प्रयोगकर्ताले छविहरू थप्न सक्छ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:43:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. कार्यद्वारा प्रयोग गरिएका वस्तु बदल्ने नयाँ दृश्य वस्तु चयन गर्नुहोस् । Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

कार्यद्वारा प्रयोग गरिएका वस्तु बदल्ने नयाँ दृश्य वस्तु चयन गर्नुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:48 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? विकल्प 'हटाउनुहोस्), पाठ: StringHelper.format(T._("के तपाईँ '{0}' विकल्प हटाउन चाहनुहुन्छ? Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

विकल्प 'हटाउनुहोस्), पाठ: StringHelper.format(T._("के तपाईँ '{0}' विकल्प हटाउन चाहनुहुन्छ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:47 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? के तपाईँ ले " + propertyName + " विशेषता मेट्न चाहनुहुन्छ? Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

के तपाईँ ले " + propertyName + " विशेषता मेट्न चाहनुहुन्छ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:46 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading objects and materials... वस्तु र सामाग्री लोड गरिँदैछ... Details

Loading objects and materials...

वस्तु र सामाग्री लोड गरिँदैछ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Match objects and materials वस्तु र सामाग्री मिलाउनुहोस् Details

Match objects and materials

वस्तु र सामाग्री मिलाउनुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide the price मान लुकाउनुहोस् Details

Hide the price

मान लुकाउनुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:07:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as