GlotPress

Translation of Composer: bg

1 2 3 4 5 26
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Deleting product... Изтриване на продукт... Details

Deleting product...

Изтриване на продукт...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:59:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please note that this product has already been set up with the {0} tool. Моля, имайте предвид, че този продукт вече е настроен с инструмента за {0}. Details

Please note that this product has already been set up with the {0} tool.

Моля, имайте предвид, че този продукт вече е настроен с инструмента за {0}.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:59:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D/AR Viewer 3D/AR зрител Details

3D/AR Viewer

3D/AR зрител

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:59:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product Customizer Продуктов персонализатор Details

Product Customizer

Продуктов персонализатор

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:59:50 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D Product Configurator 3D продуктов конфигуратор Details

3D Product Configurator

3D продуктов конфигуратор

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:21:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts Предварително определен набор от цветове за текстовете Details

Pre-defined set of colors for the texts

Предварително определен набор от цветове за текстовете

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:52:38 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color Цвят по подразбиране Details

Default Color

Цвят по подразбиране

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:52:37 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете ПЪЛНЕЖ за леглото си, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела за запълване на този екран и изберете запълване, което се вписва най-добре за вас Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете ПЪЛНЕЖ за леглото си, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела за запълване на този екран и изберете запълване, което се вписва най-добре за вас

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:39:49 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете РАЗМЕР, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела размер на този екран и изберете размера, който се вписва най-добре за вас Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете РАЗМЕР, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела размер на този екран и изберете размера, който се вписва най-добре за вас

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:39:48 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете ФИГУРА, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела за фигура на този екран и изберете формата, която се вписва най-добре за вас Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

ЛИПСВА СЕЛЕКЦИЯ: трябва да изберете ФИГУРА, преди да добавите в количката. Моля, отидете на раздела за фигура на този екран и изберете формата, която се вписва най-добре за вас

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:39:47 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found Няма опция Details

No option found

Няма опция

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:58:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images Потребителят може да добавя изображения Details

User can add images

Потребителят може да добавя изображения

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:42:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. Изберете новите обекти на сцена, които ще заменят тези, използвани от действията. Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

Изберете новите обекти на сцена, които ще заменят тези, използвани от действията.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:27:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? Премахване на опция"), текст: StringHelper.format(T._ ("Искате ли да премахнете опцията "{0}"? Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

Премахване на опция"), текст: StringHelper.format(T._ ("Искате ли да премахнете опцията "{0}"?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:27:58 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? Искате ли да изтриете свойството " + собственост име + "? Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

Искате ли да изтриете свойството " + собственост име + "?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:27:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 26
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as